Opcions
X

Edifici unifamiliar en venda a cabrera

Ref: 352

550.000€ Compra

Detalls

Edifici de 620m² en parcel.la de 2000. Edifici unifamiliar, amb una edificabilitat de 0,20m², parcel·la mínima 2000m², ocupació màxima 10%. Usos actuals: residencial privat, taller artesà, serveis professionals, educatiu, sanitari assistencial, administratiu, esportiu i religiós.

* La compradora d'aquest immoble liquidarà a més del preu anunciat, el 10% del pfort finalment acordat per ambdues parts (5% si és menor de 32 anys i el destina a habitatge habitual).

Especificacions
620
Localitat
Espanya » Barcelona » Cabrera de Mar
Localitat

Condicions generals de contractació

La informació i les imatges publicades, han estat facilitades per la propietat de l’immoble publicat prèvia la seva autorització, i tenen caràcter merament informatiu, i en cap cas contractual.

niu.cat© no pot garantir la veracitat d ela informació publicada per no ser la propietària del producte ofert, i cabria la possibilitat d’error tant en el preu publicat, com en la seva disponibilitat real o immediata.

Les despeses i impostos inherents a la seva adquisició, com l’ITP (10% per lo general), o l’IVA (10% en habitatge o 21% en sòl), AJD, notaria registre i despeses de finançament, cas de ser necessària, seran per compte i a càrrec del futur comprador, conforme la normativa vigent.

SOL·LICITI UNA VISTA O MÉS INFORMACIÓ
Certificat energètic en tramitació

Ronda 8 de març,151

08390 Montgat (Barcelona, Spain)

93 469 01 69 | hola@niu.cat